Hämeenkylän koulun alueen oppilasjärjestelyt

08.02. 2018

Eri sosiaalisen median foorumeilla keskustellaan jälleen Hämeenkylän koulun alueen lasten opetusjärjestelyistä ja tuodaan esille, että vanhempien mielipidettä ei kuunnella. Muistutan mieleen, kuinka päätökset on tehty.

Opetuslautakunta päätti syksyllä 2016, että Hämeenkylän koulun väistötilaratkaisu on syksystä 2017 kevääseen 2020 asti seuraava: Vuosiluokat 7-9 toimivat Sanomalan tiloissa ja vuosiluokat 1-6 Variston ja Tuomelan koulukiinteistöissä. Vuosiluokkien 1-6 oppilaiden sijoittumisesta Varistoon ja Tuomelaan päätti Hämeenkylän koulun rehtori kuultuaan huoltajien mielipiteen.

Hämeenkylän koulun vuosiluokkien 1-5 huoltajilta kysyttiin mielipidettä kouluratkaisusta joulukuussa 2016. Vaihtoehdot olivat:

  1. Vuosiluokkien 1-3 opetus Variston toimipisteessä ja vuosiluokkien 4-6 opetus Tuomelan toimipisteessä.
  2. Vuosiluokat jaetaan kummankin toimipisteen kesken, kuitenkin niin että kunkin vuosiluokan musiikkiluokat toimivat yhdessä toimipisteessä.

Kaikkiaan 237:stä huoltajasta 132 otti kantaa tehtävään ratkaisuun, eli vastausprosentti oli 55,70. Vaihtoehdon A kannattajia oli 106 ts. 80,3 % kantaa ottaneista ja vaihtoehdon B kannattajia 26 eli 19,7 %. Selvä enemmistö huoltajista kannatti vaihtoehtoa A ja sen vaihtoehdon mukaan on toimittu.

Olisiko pitänyt toimia toisin?

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista