Evästystä vuoden 2023 budjettiin

23.05. 2022

Kolme nostoani vuoden 2023 talousarvioon:

Ensinnäkin OSAAMINEN. Vain ja ainoastaan osaaminen synnyttää uusia työpaikkoja ja tuo ihmisille töitä. Oppivelvollisuuden laajentuminen auttaa siihen, että tulevat uudet ikäluokat eivät putoa kelkasta ja saavat vähintään toisen asteen koulutuksen. Oppivelvollisuuden laajentaminen on ollut loistava investointi ja uusimman tutkimuksen mukaan sen rahoituskin on ollut riittävä.

Mutta niiden osalta, jotka eivät pääse hyötymään oppivelvollisuuden laajentamisesta, tarvitsemme räätälöityä koulutusta, oppisopimuskoulutusta ja täsmäkoulutusta yhdessä yritysten kanssa. Yleisenä tavoitteena pitäisi kuitenkin aina olla, että ihmisellä on niin hyvä pohjakoulutus ja erityisesti niin hyvät geneeriset taidot eli yleistaidot, että aina on kyky oppia uutta ja siirtyä työpaikasta ja ammatista toiseen.

Toiseksi TYÖLLISYYS. Pitkäaikaistyöttömys, nuorten työttömyys, vieraskielisten työttömyys. Kaikkiin on pystyttävä puuttumaan. Ne ovat kaikki liian korkealla tasolla. Monella vieraskielisellä työttömällä kielitaito on ongelma. Muistan kaupunginjohtajan kertoneen valtuustoseminaarissa, että Vantaalla on 750 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista työttömänä. 25 % heistä ei työllisty, koska heillä ei ole riittävää kielitaitoa. Mitä tuhlausta. Juuri kielitaidon opettamiseen tarvitsemme aivan uusia tapoja: kielimentorointia, kielikummeja, työnteon ja kielen oppimisen yhdistämistä. Yleisimminkin voisimme miettiä, etsivätkö työnantajat liian täydellisiä työntekijöitä?  Olisiko viisasta palkata sellainen, jolla on oikea asenne ja kouluttaa hänelle osaaminen?

Kolmanneksi KULTTUURI. Jos oikein muistan, niin kaupunginjohtaja taisi vuosi sitten luvatakin, että ensi vuoden budjetti on kulttuuribudjetti. Kulttuuripalveluiden ja liikuntatoimen resurssien lisäys ensi vuodeksi on tarpeellinen ja tervetullut. Me kaupunkilaiset ansaitsemme elävät lähiöt, joissa kulttuuri ja tapahtumat ovat osa arkipäiväämme ja torilta löytyy maksutonkin istumapaikka.

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista