Evästykseni Vantaan 2025-budjettiin

20.05. 2024

Kävimme valtuuston kokouksessa 20.5. lähetekeskustelun vuoden 2025 budjetista. Alla oma puheenvuoroni, jonka voit myös kuunnella youtube-linkin kautta.

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut

Nostan esille kolme asiaa, joissa meidän olisi hyvä onnistua ensi vuonna.

Ensimmäisenä työllisyyden hoito. TE-uudistus antaa kunnille vastuun työllisyyden hoitamisesta. Meillä on 16 000 työtöntä. Heistä yli 5 000 on pitkäaikaistyöttömiä ja noin 1 500 alle 25-vuotiaita. Avoimien työpaikkojen määrä on lähes puolittunut kahden vuoden takaisesta. Tämän vuoden budjettiin saimme SDP:n aloitteesta osaamistakuun. Odotammekin, millaisen osaamistakuun Varia ottaa käyttöön ammatillisen koulutuksen perustutkinto-opiskelijoilleen. Osaamistakuu voisi hyvin toteutettuna olla tehokas tapa puuttua erityisesti ammatillisen koulutuksen käyneiden nuorten parempaan työllistymiseen.

Toiseksi yhteistyö Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kanssa. Meidän täytyy pystyä asettamaan hyvinvointialueen kanssa yhteisiä tavoitteita ja myös seuraamaan niiden toteutumista. Vaikka organisaatiot ovat erilliset, niin ne pitävät huolen samoista asukkaista.

Jotta pystymme pureutumaan erityisesti pitkäaikaistyöttömyyteen, niin työttömien on päästävä sujuvasti hyvinvointialueen puolelle terveystarkastuksiin ja työkyvyn arviointiin.

Jotta NEET-nuorten määrää saadaan laskettua, on ehkäisevän ja etsivän työn toimittava, erityisesti päihdetyön.

Jotta opettaja voi keskittyä opettamiseen, on yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön koulussa toimittava. Yhteistyö kaupungin ja hyvinvointialueen välillä on asia, jossa tarvitsemme myös vahvaa poliittista ohjausta ja seurantaa.

Kolmantena nostan esille kaupunkikeskustojen kehittämisen, joka on yksi tämän valtuustokauden strategisista painopisteistä, mutta joka ei kaikilta osin ole edennyt. Olemme itse määritelleet strategiassamme, että kukoistavan kaupunkikeskustan tunnistaa nopeasti: asukkaat ja yritykset viihtyvät siellä.

Asukkaat toivovat kaupunkikeskustan olevan siisti ja hyvin hoidettu. Siisteys luo viihtyisyyttä ja turvallisuutta, saa aikaan hyvän kierteen. Ei voi olla niin, että kivetykset ovat korjaamatta kuukausitolkulla ja joka puolella hieman repsottaa. Strategiassa mainitut kunnossapitotiimit pitäisi nyt saada organisoitua ennen kuin valtuustokausi loppuu. Myös kaupunkikeskustojen kehittämisessä yhteistyö hyvinvointialueen kanssa on aivan oleellista. Pitää pystyä yhdessä sopimaan, minne mm. päihteidenkäyttäjien tarvitsemat palvelut sijoitetaan niin, että ne ovat käyttäjille hyvin saavutettavissa, mutta eivät kasaudu vierekkäin samalle alueelle.

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista