Esko Sainion tilakartoitusraportista

23.09. 2013

Kysyin valtuustoinfossa 12.9. mm.:

1. Esko Sainion tilakartoitusraportista

Esko Sainion tilakartoitusraportissa on eritelty oppilaat/opetustila. Alhaalla kerrotaan lyhenteinä, mitkä tilat on katsottu opetustiloiksi. Olisin kaivannut selityksen lyhenteistä. Arvailuna: OT2 (yli 35 m2), OT3 (yli 50 m2) TN (käsityö?), TS (käsityö?), KO (kotitalous?), MU (musiikki?), KU (kuvaamataito?), TI (atk?), LI (liikunta?), BG (biologia?), FK (fysiikka?) ja kielistudio.

Tilakartoituksessa kerrotaan, että esimerkiksi Pähkinärinteessä oppilaita/opetustila on 16,7. Siitä saa helposti sen käsityksen, että opetusryhmien keskimääräinen koko on 16,7 oppilasta ja että kouluissa olisi paljon väljyyttä. Näinhän ei ole.

Miksi koko koulun kaikkien ryhmien yhteiskäytössä olevat tilat, esimerkiksi liikuntasali, ruokala, atk-tilat jne. on otettu mukaan opetustiloiksi oppilaita/opetustila -vertailuun? Ne ovat kyllä opetustiloja, mutta koska niitä käyttää usea ryhmä opetuksessaan, ne eivät ole muunneltavissa minkään ryhmän kotiluokaksi. Vai onko tarkoitus jakaa liikuntasali 1-3 oppilasryhmän opetustilaksi (myös muihin aineisiin kuin liikuntaan)? Sainion raportissa pidettiin huonona sitä, että ”joillakin kouluilla kaikilla luokilla ja lähes kaikilla opettajilla on omat kotiluokat”. Ala-asteella kuitenkin luokanopettaja pääsääntöisesti opettaa omalle oppilasryhmälleen lähes kaikki aineet ja opetusryhmä tarvitsee kotiluokan. Emmehän me voi siirtää ruokalaan tai liikuntasaliin matematiikan tai äidinkielen opetusta vai voimmeko?

Parempi olisi puhua oppilasryhmän koosta. Koulussa voi olla paljonkin tilaa/oppilas, mutta oppilasryhmän opetustila (=luokka) voi olla hyvinkin pieni, jos liikuntasali, ruokala ja muut tilat ovat suuria. Miksi on haluttu mitata oppilaita/opetustila, kun ne luvut antavat virheellisen tiedon oppilasryhmän käytettävissä olevasta luokkatilan koosta. Esimerkiksi Pähkinärinteessä oppilaita/opetustila on Sainion laskelmien mukaan 16,7. Keskimääräinen opetusryhmän koko on 20,5. (Oppilaita 410, oppilasryhmiä 20). Esimerkiksi kuudesluokkalaisia on koulussa kolme opetusryhmää, kaikissa 26 oppilasta. Neljäsluokkalaisia on kaksi opetusryhmää, molemmissa 27 oppilasta.

Sain vastauksen: Tilamitoituksen mukaista lukua oppilaita/opetustila ei käytetä mihinkään. (Kysymykseni: Miksi sitä sitten on mitattu?)

Toisaalla raportissa kerrotaan, että Pähkinärinteen koulun maksimioppilasmäärä on ollut vuonna 2002 484 oppilasta. Onko tarkoituksena mahduttaa kouluun Sainion laskelmien mukainen oppilasmäärämaksimi tilamitoitukseen eli 426 vai oppilasmäärämaksimi kautta aikojen (Pähkinärinteessä 484 oppilasta v. 2002).

 

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista