Ensimmäinen valtuustoaloitteeni 20.5.2013

26.05. 2013

 

Opettajien tutkinnon/kelpoisuuden ilmoittaminen

Valtakunnan tasolla on puhuttu opettajarekisterin perustamisesta. Eduskunnan sivistysvaliokunta on käsitellyt asiaa ja pohtii edelleen, kuinka asiaa voitaisiin valtakunnan tasolla viedä eteenpäin. Rekisteristä vanhemmat näkisivät, opettaako heidän lapsiaan pätevä opettaja. Suomessa noin joka kymmenes opettaja on epäpätevä, ammattioppilaitoksissa jopa joka neljäs. Kunkin kouluasteen opettajan pätevyys perustuu lakeihin ja asetuksiin.

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 – 2016 todetaan seuraavaa toimenpidekohdassa 171: ”Kannustetaan kuntia ja muita koulutuksen järjestäjiä toimiin opetustoimen henkilöstön pätevyyden varmistamiseksi esimerkiksi siten että koulutuksen järjestäjät luovat yhteisen järjestelmän, joka sisältää niiden palveluksessa olevan opetustoimen henkilöstön kelpoisuudet.”

Esitämme, että Vantaa korkean profiilin koulutuskaupunkina tarttuisi tähän ministeriön kehittämissuunnitelmassa esittämään toimenpiteeseen. Teemme aloitteen,

1. että Vantaan kaupunki viimeistään lukuvuoden 2014 – 2015 alusta omatoimisesti kertoisi opettajien suorittaman tutkinnon kaikissa niissä dokumenteissa, joita se julkisesti jakaa. Kyseeseen tulevat silloin mm. koulujen nettisivut ja kaikki lasten koteihin jaettavat koulujen tiedotteet, joissa mainitaan opettajat nimeltä. Tämä antaisi Vantaasta kuvan vastuullisena työnantajana, joka arvostaa koulutusta sekä opettajiensa ammattitaitoa ja kelpoisuutta. Lasten vanhemmilla olisi myös mahdollisuus seurata, opettaako heidän lapsiaan pätevä opettaja. Esimerkki: Jatkossa koulun nettisivuilla ja lasten kotiin jaettavissa tiedotteissa ei siis lukisi 1B:n opettajana Mikko Mäkinen, vaan KM Mikko Mäkinen, mikäli Mikko Mäkinen on kasvatustieteen maisterin tutkinnon suorittanut ja siten muodollisesti pätevä luokanopettaja. 1A:n opettajan Virpi Virtasen kohdalla lukisi kasvatustieteen yo. Virpi Virtanen, mikäli V.V. vielä opiskelee, mutta toimii jo esim. sijaisena koulussa.

Aloite koskee:

  • sekä peruskoulua että toisen asteen oppilaitoksia
  • sekä määräaikaisia että toistaiseksi voimassa olevia työ- ja virkasuhteita
  • lehtoreita sekä päätoimisia ja sivutoimisia tuntiopettajia, jotka on palkattu vähintään lukuvuodeksi.

Ulla Kaukola

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista