Eduskuntavaaliteemani

21.03. 2023

KOULUTUS ON INVESTOINTI, EI MENO

 • Turvataan koulutukselle ja tutkimukselle vahva perusrahoitus.
 • Säilytetään korkeakoulutus maksuttomana.
 • Arvostetaan opetusta ja opettajaa.
 • Pidetään kiinni opetuksen laadusta.
 • Tuetaan aikuisten opiskelua ja työn ja ammatin vaihtoa.

TALOUDEN TASAPAINO

 • Saatetaan valtiontalous kohti tasapainoa järkevällä sopeutuksella, ei äkkinäisillä leikkauksilla sosiaaliturvaan.
 • Torjutaan harmaata taloutta ja veronkiertoa.
 • Ei toteuteta veronalennuksia velaksi.
 • Nostetaan työllisyysastetta.

STOP ILMASTONMUUTOKSELLE

 • Ollaan edelläkävijä vihreässä siirtymässä
 • Säilytetään metsät hiilinieluina ja luonto monimuotoisena.
 • Pidetään kiinni hiilineutraalisuustavoitteesta.
 • Karsitaan ympäristölle haitallisia yritystukia.
 • Vähennetään kulutusta, valmistetaan ja ostetaan kestäviä tuotteita, kehitetään kiertotaloutta.
 • Hankitaan puhdas omatunto teoilla, ei rahalla.

HYVINVOINTIA KAIKEN IKÄÄ

 • Ehkäistään syrjäytymistä ja eriarvoistumista.
 • Arvostetaan ikäihmisiä ja huolehditaan heistä, tuetaan nuoria.
 • Turvataan hyvät julkiset SOTE-palvelut.
 • Pidetään huolta kaikkien oikeudesta hyvään elämään.
 • Huolehditaan siitä, että palkka riittää kohtuulliseen toimeentuloon.

REILU TYÖELÄMÄ – KAIKKIEN ETU

 • Pidetään kiinni yleissitovuudesta
 • Ei huijata ihmisiä pakkoyrittäjyyteen.
 • Kriminalisoidaan alipalkkaus.
 • Autetaan myös heikommassa työmarkkina-asemassa olevia työllistymään.
 • Kehitetään työelämää sopimalla, ei sanelemalla.

Tags

Lähetä kommentti

 • %s ei julkaista