Demarit aloitteellisia – Vantaan valtuusto saa selvityksen tulevaisuuden oppimisympäristöistä

08.03. 2016

Opetus ja oppiminen ovat muutoksessa – halusimme tai emme. Myös täällä Vantaalla. Vanhoilla menetelmillä, sisällöillä tai tiloilla ei selvitä tulevaisuudessa. Demarien mielestä Vantaalla on mahdollisuuksia olla edelläkävijä koko Suomessa.

Vantaan demarien valtuustoryhmän puheenjohtaja Jukka Hako kysyikin 3.3.2016 valtuuston kyselytunnilla, onko kaupungin johtoryhmässä pohdittu koko kaupungin kattavan selvityksen laatimista siitä, kuinka nykyiset koulutilat taipuvat uudenlaisiksi oppimisympäristöiksi ja millaisia vaikutuksia asialla on kaupungin investointisuunnitelman peruskorjauksiin ja uusinvestointeihin. Lisäksi Hako kysyi, onko tällainen selvitys mahdollista saada jo toukokuun 2016 valtuustoseminaariin.

Kaupunginjohtaja Kari Nenonen vastasi. Hän kertoi, että kaupungin johto tarkentaa keväällä investointisuunnitelmaa ja tilastrategiaa Boost Brothersin tekemän konsulttiraportin pohjalta. Hän kertoi myös, että sivistystoimi valmistelee parhaillaan taloussuunnitelman 2017 – 2026 investointiesitystä yhdessä tilakeskuksen kanssa ja että suunnitelmaa on mahdollista esitellä kevään valtuustoseminaarissa.

Boost Brothersien tekemän konsulttiselvityksen myötä on jo nyt käynnistynyt useamman koulun uudisrakentamisen, laajennuksen ja peruskorjauksen suunnittelu. Menneillään ovat esimerkiksi Ylästön koulun ja Aurinkokiven koulun II-vaiheen suunnitellut laajennukset, Rajatorpan koulun uudisrakennus-vaihtoehdon selvitys, Leppäkorven ja Nikinmäen koulujen selvitettävinä olevat laajennukset sekä useita peruskorjauksia, kuten Pähkinärinteen koulun peruskorjaus. Hämeenkylän koulussa on meneillään laajat kuntotutkimukset, jotka valmistuvat kevään aikana.

Sosialidemokraateille koulutus on aina ollut tärkeä asia. Katsomme koulutusta kokonaisuutena, jossa tilat ovat yksi tekijä. Jokaisella on oikeus laadukkaaseen opetukseen terveissä ja tarkoituksenmukaisissa tiloissa. Olemme olleet luomassa peruskoulua ja nyt haluamme olla päivittämässä sitä vastaamaan tämän ajan ja tulevaisuuden oppimiskäsityksiä.

Syksyllä 2016 tulee voimaan peruskoulun uusi valtakunnallinen opetussuunnitelma. Uusi opetussuunnitelma ja digitalisaatio mahdollistavat uudet oppimisympäristöt ja jopa edellyttävät niitä. Opetus ei ole enää kytkettynä yhteen luokkahuoneeseen, vaan puhelimet, tabletit ja muut mobiilit välineet mahdollistavat opiskelemisen monipuolisissa tiloissa. Tämä tarkoittaa muutosta. Etenkin ajattelutavan muutosta.

Vantaalla on aktiivisesti keskusteltu opetustiloista, mutta opetuksen ja oppimisen sisältö ja menetelmät ovat valitettavasti jääneet vähemmälle. Vantaan koulut saavat jatkuvasti kiitosta kehittämistyöstään. Ylellä muun muassa esitetään kevään ajan Koulukorjaamo-ohjelmaa, jossa tutustutaan Martinlaakson lukion ja Veromäen koulun yksilöllisen oppimisen malliin. Hämeenkylän koulu on valtakunnallisesti palkittu ja kansainvälisesti tunnettu. Esimerkkejä on monia.

Vantaan demariryhmä haluaa odottaa rauhassa selvityksien valmistumista. Mikäli käy ilmi, että jokin opetustila ei ole sijainniltaan, kunnoltaan tai käytettävyydeltään uuden oppimiskäsityksen mukainen, niin sitten tehdään muutoksia rakennetaan kokonaan uusia tiloja ja tarvittaessa puretaan vanhoja. Haluamme, että opetukseen panostetaan Vantaalla jatkossakin – sen sisältöön ja menetelmiin sekä tarkoituksenmukaisiin oppimisympäristöihin.

Tags

% kommenttia to “Demarit aloitteellisia – Vantaan valtuusto saa selvityksen tulevaisuuden oppimisympäristöistä”

  1. Teemu Punkka

    Lainaus: ”Sosialidemokraateille koulutus on aina ollut tärkeä asia. Katsomme koulutusta kokonaisuutena, jossa tilat ovat yksi tekijä. Jokaisella on oikeus laadukkaaseen opetukseen terveissä ja tarkoituksenmukaisissa tiloissa.” Kommenttini: Tämän oikeuden demarit ovat viemässä esimerkiksi Tuomelan koulun oppilailta päätöksellään siirtää oppilaat terveestä Tuomelan koulusta vakavasti sisäilmaongelmaiseen Hämeenkylän kouluun. Tekstisisältö ei siis vastaa demareiden toimia.

    Lainaus: ”Vantaalla on aktiivisesti keskusteltu opetustiloista, mutta opetuksen ja oppimisen sisältö ja menetelmät ovat valitettavasti jääneet vähemmälle.” Kommenttini: Jos lasten vanhemmilta kysytään näinkin tärkestä asiasta kun lastensa terveyteen vaikuttavasta olennaisesta tekijästä, vanhempien kanta on selvä; mikään opetuksen tai oppimisen sisältö ei korvaa lapsen menetettyä terveyttä. Vanhemmat jatkavat varmasti keskustelua opetustilojen turvallisuudesta ja terveeellisyydestä huolimatta siitä, kuinka monta tablettia kaupunki kouluihin hankkii. Halusi demarit keskustella asiasta tai ei.

    Lainaus: ”Vantaan demariryhmä haluaa odottaa rauhassa selvityksien valmistumista.” Demareilla on oikeus rauhassa odottaa selvitysten valmistumista. Odottaessaan he samalla altistavat sadat lapset vakaville terveyshaitoille. Ehkä demarit jatkavat odottaessaan myös valitsemaansa linjaa, jossa päätökset esimerkiksi koulujen lakkauttamisista tehdään ennen selvitysten valmistumista. Demarit tekevät ensin kouluverkon ja lasten kannalta erittäin haitallisia päätöksiä ja pyytelevät selvityksiä sen jälkeen. Sanoisin, että vallan erikoinen asioiden käsittelyjärjestys puolueella etenkin kun puolueen valtuustoryhmän johtaja on todennut, että Vantaalla tehtyjä päätöksiä ei muuteta.

    Vastaa

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista