Demareiden kannatuksesta

24.08. 2013

Demokraatin skannattu juttu 22.8.2013

SDP:n kehno kannatus ja puutteelliset tavoitteet

SDP:n kannatus on vajonnut historiallisen alas, noin 16 %:iin. Suurena syynä ovat varmasti hallitusvastuu ja huonot taloudelliset ajat, jotka eivät tarjoa kansalle kuin jatkuvia palveluiden heikennyksiä ja veronkiristyksiä.  Hallitusvastuu ei kuitenkaan ole koko totuus. Myös kuntatason poliittinen työ on äärimmäisen tärkeää. Kunnissa tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat kansalaisen arkielämään. Menestyvän puolueen on oltava näkyvä, vahva ja aloitteellinen myös kuntatasolla. Jotta voisi menestyä ja erottautua muista, on oltava tavoitteita.

Huonojen kannatuslukujen pitäisi vihdoinkin herättää. SDP tarvitsee uudistuksia. Monissa suurissa kaupungeissa on lukuisa määrä pieniä puolueosastoja, jotka kilpailevat keskenään luottamushenkilöpaikoista, vaikutusvallasta ja näkyvyydestä. Toisilla puolueosastoilla on rahaa, toisilla ei, toiset ovat aktiivisia, toiset eivät.  Olisiko aika yhdistää osastoja? Paikat lautakunnissa, kaupunginhallituksessa ja muissa päättävissä toimielimissä jaetaan puolueosastojen kesken ottamatta riittävästi huomioon henkilöiden osaamista tai äänimääriä. Vastuuta pitää antaa niille, joita kuntalaiset ovat äänestäneet valtuustoon.

SDP on puolue, jolla on pitkä historia ja vahvat arvot. Se ei kuitenkaan saa tarkoittaa sitä, että jämähdetään olemassa oleviin rakenteisiin eikä uskalleta tehdä muutoksia toimintatapoihin ja uudistaa tavoitteiden asettelua. Eivät ihmisiä kiinnosta Kreikan vakuudet tai maailman politiikan kriisit, vaan lähipalvelut ja niiden saatavuus. Totuus on, että kovin kauan ei velaksi voi elää, jostain on karsittava. Meidän pitää ottaa jämäkämmin kantaa siihen, mikä ainakin pitää säilyttää. Oleellista on, kuinka rahat jaetaan, jotta hyvinvointipalvelut voidaan jatkossakin tuottaa oikeudenmukaisesti.  Pitää uskaltaa uudistua ja olla aloitteellinen, eikä vastustaa kaikkea.

Ulla Kaukola, ensimmäisen kauden valtuutettu, Vantaa

Taina Lackman, kuudennen kauden valtuutettu, Karjalohja ja Lohja

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista