Opettajalla on oltava pedagogista osaamista

Helsingin Sanomat 26.1.2015 Vuoden alussa tulivat voimaan sekä uusi ammattikorkeakoululaki että -asetus. Ammattikorkeakoulun lehtorilta vaaditaan vastedeskin soveltuva ylempi korkeakoulututkinto mutta ei enää pedagogista pätevyyttä. Suomessa voi tulevaisuudessa olla tilanne, että yhdessä ammattikorkeakoulussa opettajalta vaaditaan pedagogiset…

Lue lisää »

Uusi amk-laki ja opettajien kelpoisuus

Suomen koulujärjestelmää pidetään kansainvälisesti korkeatasoisena. Tutkimusten mukaan yksi syy oppilaiden ja opiskelijoiden hyviin oppimistuloksiin ovat pätevät opettajat. Eduskunta saa vielä tänä syksynä käsiteltäväkseen uuden ammattikorkeakoululain. Nykyisessä laissa on kirjaus, että asetuksessa säädetään tarvittaessa opettajien kelpoisuuksista,…

Lue lisää »

Seksilakko

Suomeen on tulossa uusi päivystysasetus, joka vaikuttaa mm. siihen, missä synnytyksiä jatkossa hoidetaan. Tarkoituksena on, että synnytykset keskitettäisiin sairaaloihin, joissa on vähintään tuhat synnytystä vuodessa. Perusteluna käytetään potilasturvallisuutta: sairaaloiden on kyettävä hätäsektioihin. Pohjois-Suomessa asuvat ovat…

Lue lisää »

Opettaja-lehden jutussa yhdessä Mikko Siitosen kanssa

Haastateltavana Opettaja-lehden jutussa Valtuutettu puolustaa henkilöstöä (juttu avautuu, kun klikkaat alleviivattua kohtaa) Koulutuksesta leikkaaminen sattuu Vaikka en ole kuntatyöntekijä, olen perusopetuksen vahva puolustaja, Laurea-ammattikorkeakoulun lehtori Ulla Kaukola Vantaalta sanoo. – Kaikilla lapsilla on oltava tasa-arvoiset mahdollisuudet kouluttautumiseen….

Lue lisää »

Rakentamisen laadusta – lyhyesti Hesarissa

Helsingin Sanomat 1.8.2014 Korjaamalla ei saa uuden veroista Van­taal­la uu­deh­kon kou­lun lat­tia­pin­nat re­vi­tään au­ki, kos­ka lat­tia­pääl­lys­teet on asen­net­tu liian kos­tean be­to­nin pääl­le (HS 26. 7.). Vuo­si sit­ten Mänt­sä­läs­sä pet­ti­vät kak­si kuu­kaut­ta van­han kou­lun kuu­ma­ve­si­put­kien lii­tok­set. Jäl­ki­kä­teen…

Lue lisää »

Ei tutkintoja vaan osaamista

Helsingin Sanomat 12.1.2014 Kirsi-Mari Kallion väitöskirjan mukaan henkilöstö on pettynyt yliopistojen tulosmittareihin. Pahimmillaan mittarit ohjaavat tutkinto- ja julkisutehtailuun (HS 9.1.2014). Samanlainen ongelma on myös ammattikorkeakouluissa, joiden rahoituksesta suurin osa tulee suoritettujen tutkintojen ja vähintään 55…

Lue lisää »

Tasapuolisuus ja kohtuus

Pääkirjoitukseni Kiljusen Herrasväessä 2/2013: Pääsin olosuhteiden pakosta mukaan politiikkaan vasta keski-ikäisenä: liityin puolueeseen toukokuussa 2012, asetuin ensimmäistä kertaa ehdolle kunnallisvaaleissa ja tulin valituksi Vantaan kaupunginvaltuustoon. Ei aivan tyypillinen tarina, mutta naiselle joskus ainoa vaihtoehto. Nuoren…

Lue lisää »