Ei tutkintoja vaan osaamista

Helsingin Sanomat 12.1.2014 Kirsi-Mari Kallion väitöskirjan mukaan henkilöstö on pettynyt yliopistojen tulosmittareihin. Pahimmillaan mittarit ohjaavat tutkinto- ja julkisutehtailuun (HS 9.1.2014). Samanlainen ongelma on myös ammattikorkeakouluissa, joiden rahoituksesta suurin osa tulee suoritettujen tutkintojen ja vähintään 55…

Lue lisää »

Tasapuolisuus ja kohtuus

Pääkirjoitukseni Kiljusen Herrasväessä 2/2013: Pääsin olosuhteiden pakosta mukaan politiikkaan vasta keski-ikäisenä: liityin puolueeseen toukokuussa 2012, asetuin ensimmäistä kertaa ehdolle kunnallisvaaleissa ja tulin valituksi Vantaan kaupunginvaltuustoon. Ei aivan tyypillinen tarina, mutta naiselle joskus ainoa vaihtoehto. Nuoren…

Lue lisää »

Ruotsinopetuksesta

Länsi-Uudenmaan juttu skannattuna 22.8. Innostavaa ruotsin opetusta Toisen kotimaisen kielen pakollisuus herättää jälleen kerran tunteita. Kaksikielisillä alueilla on hyvät mahdollisuudet järjestää opetus mielenkiintoisesti. Laurea-ammattikorkeakoulun Lohjan toimipiste ja Yrkeshögskolan Novia Tammisaaresta kokeilivat muutama vuosi sitten kielimentorointia:…

Lue lisää »

Suomalainen asiakaspalvelu on kehnoa

Helsingin Sanomat 16.6.2013 Suo­ma­lai­set ei­vät pian enää osaa myy­dä ei­vät­kä kom­mu­ni­koi­da. Nuor­ten en­sim­mäi­set ke­sä­työt ovat yk­si­näi­siä: man­si­kan­poi­min­taa ja puis­to­töi­tä. Meil­lä ei ole nuo­ril­le riit­tä­väs­ti myyn­ti- ja asia­kas­pal­ve­lu­töi­tä, kos­ka kau­pois­sa, kah­vi­lois­sa ja ra­vin­to­lois­sa on it­se­pal­ve­lu. Meil­tä…

Lue lisää »

Kaavoitus ja meluntorjunta

Lyhyempi versio Helsingin Sanomissa 26.3.2013 http://www.hs.fi/paivanlehti/#26032013/mielipide/Vihdintien+melu+on+otettava+huomioon+kaavoituksessa/a1364192897215 Pidempi Vantaan Sanomissa 23.3.2013: Liikennevirasto on pyytänyt kunnilta lausuntoa meluntorjunnan toimintasuunnitelmasta vuosille 2013-2018. Alueet on listattu, mutta rahaa meluesteiden rakentamiseen ei valtiolla ole. Pääkaupunkiseudulla on 20 kohdetta, joista kymmenen…

Lue lisää »