Suomalainen asiakaspalvelu on kehnoa

Helsingin Sanomat 16.6.2013 Suo­ma­lai­set ei­vät pian enää osaa myy­dä ei­vät­kä kom­mu­ni­koi­da. Nuor­ten en­sim­mäi­set ke­sä­työt ovat yk­si­näi­siä: man­si­kan­poi­min­taa ja puis­to­töi­tä. Meil­lä ei ole nuo­ril­le riit­tä­väs­ti myyn­ti- ja asia­kas­pal­ve­lu­töi­tä, kos­ka kau­pois­sa, kah­vi­lois­sa ja ra­vin­to­lois­sa on it­se­pal­ve­lu. Meil­tä…

Lue lisää »

Kaavoitus ja meluntorjunta

Lyhyempi versio Helsingin Sanomissa 26.3.2013 http://www.hs.fi/paivanlehti/#26032013/mielipide/Vihdintien+melu+on+otettava+huomioon+kaavoituksessa/a1364192897215 Pidempi Vantaan Sanomissa 23.3.2013: Liikennevirasto on pyytänyt kunnilta lausuntoa meluntorjunnan toimintasuunnitelmasta vuosille 2013-2018. Alueet on listattu, mutta rahaa meluesteiden rakentamiseen ei valtiolla ole. Pääkaupunkiseudulla on 20 kohdetta, joista kymmenen…

Lue lisää »

HS:n kyselyn tulkinta virheellinen

http://www.hs.fi/mielipide/art-2000002606614.html Vastikkeemme Hesarin uutiselle: Kyselyn tulkinta virheellinen Allekirjoittaneet Vantaan kaupunginvaltuutetut eivät jaa HS:n tulkintaa sen tekemästä kyselystä uusille valtuutetuille. Lehden otsikoinnin mukaan vantaalaiset valtuutetut karttavat kaupungin palveluja, vaikka aineiston mukaan valtuutetuista 70 % käy uimahallissa…

Lue lisää »

HS:n kysely uusille valtuutetuille

http://www.hs.fi/paivanlehti/#kaupunki/Valtuutetut+karttavat+Vantaan+palveluja/a1358053123480?src=leikekirja Helsingin Sanomat uutisoi maanantaina 14.1., että ”Valtuutetut karttavat Vantaan palveluita”. HS:n mukaan ”vastaajista miltei puolet ei ole käynyt terveyskeskuksessa vuoteen”. Lukija ohjataan ajattelemaan, että miltei puolet vastanneista valtuutetuista käyttäisi yksityisiä terveyspalveluita. Tulkinta on väärin….

Lue lisää »

Monet työelämän säännöt eivät koske amk:n opettajaa

Mielipide Helsingin Sanomissa 20.12.2012 Pro­fes­so­ri Gö­ta Ny­man tart­tui (HS Mie­li­pi­de 16. 12.) tär­keään asiaan kä­si­tel­les­sään ko­ko­nais­työ­ajas­sa ole­vien yli­opis­ton tut­ki­joi­den ja opet­ta­jien työ­ajan ti­las­toin­tia. Nyt kun Elin­kei­no­elä­män kes­kus­liit­to (EK) vaa­tii työ­ai­ko­jen pi­den­tä­mis­tä, ha­luan ker­toa li­sä­esi­merk­ke­jä am­mat­ti­kor­kea­kou­lun…

Lue lisää »

Laadukasta opetusta terveissä tiloissa

Vantaan Sanomat 17.10.2012: Suomalaisten mielestä merkittävin asia historiassamme on peruskoulu ja yhdenvertaiset koulutusmahdollisuudet kaikille (Pilvi Torsti: Suomalaiset ja historia, 2012). Opetusministeri Gustafssonin johdolla ensi vuoden valtion budjettiin on taisteltu 60 miljoonaa euroa korvamerkittyä rahaa koulujen…

Lue lisää »