Asuntoja asukkaille, ei gryndereille!

10.10. 2022

Kaupunginvaltuustossa oli 10.10. käsittelyssä Vantaan maa- ja asuntopoliittinen ohjelma. Suurta intohimoa herätti erityisesti huoneistotyyppijakauman sääntely (kuinka paljon rakennetaan yksiöitä, kuinka paljon rakennetaan kolmioita ja sitä suurempia asuntoja) ja keskipinta-alasääntely (minkä kokoisia ovat rakennettavat kolmiot, neliöt jne.). Tässä oma puheenvuoroni valtuustossa.

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut

Salin oikea laita ei näytä ymmärtävän Vantaan ja vantaalaisten etua. Markkinoiden armoille jättäytyminen ei ole viisasta asuntopolitiikkaa. Jo vuonna 2018 havaittiin, että rakennusliikkeet syytävät Vantaalle vain ja ainoastaan pieniä yksiöitä, joita eivät ostaneet varsinaiset asukkaat, vaan sijoittajat. 95 % kohteen asunnoista saattoi olla yksiöitä. Siihen puututtiin sääntelyllä. Samoin siihen, että saadaan kerrostaloihin myös perheasuntoja. Tätä huoneistotyyppijakauman ohjausta on syytä jatkaa.

Asuntojen keskipinta-alat ovat viimeisen vuosikymmenen aikana pienentyneet roimasti. Etenkin kolmioiden tai sitä suurempien perheasuntojen huoneistoala on Vantaalla uudistuotannossa erittäin pieni: kolmiot ovat paikoin alle 55-neliöisiä ja neljän huoneen asuntoja on toteutettu jopa alle 65 neliöisinä. Melkoisia koppeja.

Virkamiehet esittivät, että asemakaavassa kolmioiden ja sitä suurempien asuntojen keskipinta-alavaatimukseksi asuntohanketta kohden asetettaisiin pääsääntöisesti 70 huoneistoneliömetrin keskipinta-ala, mutta että alueen mukaan keskipinta-alavaatimus voisi vaihdella 60–80 huoneistoneliömetrin välillä. Senkin esityksen porvariryhmät kaatoivat.

Kaupungin teettämän rakennuttajakyselyn mukaan sijoittajien kysyntä keskittyy erityisesti yksiöihin, mutta kuluttaja-asiakkaat etsivät selvästi suurempia asuntoja.  Vantaalta muutetaan kehyskuntiin ja yksi syy on, ettei Vantaalla ole tarjolla isompia asuntoja. Kaikilla ei ole mahdollisuutta tai edes halua muuttaa pientaloihin. Tarvitsemme suurempia asuntoja myös kerrostaloihin ja sitä mielestäni kaikki ryhmät ovat edellyttäneet. Kun virkamiehet sitten esittävät tilanteen korjaamista asuntojen keskipinta-alasääntelyllä, niin se ei sitten kelpaakaan.

Meillä oli tänään kaupunginhallituksessa käsittelyssä asemakaavan muutos Neilikkatie 17 Tikkurilassa. 194 uutta asuntoa, yksiöitä, kaksioita ja kolmioita.  Kolmioita on 33 % ja siitä huolimatta asuntojen keskipinta-ala on vain 40 m2.

Vantaalaisten etu on, että asuntoja rakennetaan kaupunkilaisille, ei sijoittajille. Kaupungin ja kaupunkilaisten ehdoilla, ei gryndereiden.

Kannatan valtuutettu Tahvanaisen tekemiä muutosesityksiä. Kiitos.

Rakennuttajakyselystä

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista