Arviointikertomus

20.05. 2024

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.5. oli käsittelyssä tarkastuslautakunnan tekemä arviointikertomus. Tässä oma puheenvuoroni, jonka voit myös kuunnella youtube-linkin kautta.

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut,

kiitos tarkastuslautakunnalle arviointikertomuksesta. Se on selkeä, mielenkiintoinen ja helppolukuinen. Luettavuudeltaan erinomainen ja myös kielellisesti huolellisesti tehty. Yksi toive minulla on kertomuksen saamiseksi vielä helppolukuisemmaksi. Olisiko mahdollista saada sähköiseen versioon sisäiset linkit, silloin kun viitataan johonkin arviointikertomuksen aiempaan tai tulevaan kohtaan?

Tarkastuslautakunta on tarttunut ajankohtaiseen aiheeseen, nimittäin yhdyspintayhteistyöhön hyvinvointialueen kanssa. Se on teema, johon lautakunta toivottavasti palaa myöhemminkin. Yhdyspintoja on tunnistettu jo 140 kappaletta. Tästä yhdyspintojen runsaasta lukumäärästä voi päätellä, että yhteistyön onnistuminen kaupungin ja hyvinvointialueen välillä on erittäin oleellista.

Opiskeluhuollon palveluiden osalta arviointikertomuksessa todetaan, että lakisääteiset palvelut toimivat hyvin, mutta tehtävää on vielä ei-lakisääteisen yhteistyön rakenteiden valmistelussa, tietojärjestelmien käytössä ja erityisesti käyttöoikeuksien jakamisessa. Lautakunta toteaa suosituksenaan, että nyt luodut yhteistyörakenteet antavat mahdollisuudet rakentaa jatkossa yhteisiä mittareita hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja näiden pohjalta asettaa käytännön tason tavoitteet, joilla ohjataan toimintaa niin, että organisaatioiden palvelut tukevat toisiaan.

Hieman huolestuttavaa on se, että esimerkiksi ehkäisevän päihdetyön osalta on syntynyt tilanne, jossa laki velvoittaa kunnalle ehkäisevään päihdehuoltoon liittyviä tehtäviä, mutta resurssi on siirtynyt kokonaisuudessaan hyvinvointialueelle. Ehkäisevän päihdehuollon työnjakoa kunnan ja hyvinvointialueen kesken on selkeytettävä ja parannettava. Moniammatillisen ja organisaatiorajat ylittävän yhteistyön tärkeys korostuu entisestään. Tarkastuslautakuntakin korostaa, että kaupungin ja hyvinvointialueen yhteistyössä tärkeää on saada muodostettua kaupungin ja hyvinvointialueen palveluista ja palveluverkosta toimiva kokonaisuus. Ja lisään vielä itse: kokonaisuus, joka palvelee asukasta niin, että asukas saa sujuvasti tarvitsemansa palvelut ilman että hänen tarvitsee miettiä, kuka palvelun tuottaa.

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista