450 lasta unohtui ilmoittaa kouluun

23.05. 2021

Luin talvella mielenkiintoisen uutisen: 450 lasta eli 16 % ikäluokasta unohtui Vantaalla ilmoittaa kouluun (VS 27.1.2021). Prosenttiluku kiinnitti huomioni, koska suunnilleen sama määrä ikäluokasta jää joka vuosi pelkän peruskoulun varaan. Ennustaako se, että lapsi on unohdettu ilmoittaa kouluun myös sitä, että lapsen opinnot päättyvät peruskouluun ja syrjäytymisen riski on suuri?

Lasten ja perheiden ongelmat ovat vaikeutuneet koronan aikana ja he tarvitsevat apua ja tukea. Mutta parempi olisi, jos ongelmia ei lainkaan syntyisi, kun pystyisimme puuttumaan jo ongelmien syihin emmekä vasta seurauksiin. Pitäisi kyetä ennakoimaan mahdolliset ongelmat ja välttämään ne.  Se olisi pidemmän päälle sekä talouden että hyvinvoinnin kannalta kestävämpää.

Luin, että Vantaa on mukana mielenkiintoisessa hankkeessa (LEA-hanke). Siinä on tarkoitus analytiikan keinoin löytää tekijöitä, jotka ovat riskitekijöitä lapsen ja perheen elämässä ja ennustavat ongelmia. Hankkeessa selvitetään mm. koulutuksen, terveyden ja sosioekonomisen aseman yhteyttä hyvinvointieroihin. Mikäli tällaisia syys-seuraus-suhteita löydetään, niin perheitä ja lapsia olisi mahdollista auttaa ennakoivasti jo ennen ongelmien syntymistä.

Tällaista tiedolla johtamista meillä pitäisi olla yhä enemmän.

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista