Suosittelen Ullaa

Lisään tälle sivulle suosituksia, miksi olisin muiden mielestä hyvä kansanedustaja. Jos haluat suosittelusi näkyviin, lähetä se minulle ulla.kaukola[at]gmail.com

***********************************

Ulla on työtä pelkäämätön ja vastuunsa kantava opettaja. Hän tuntee ammattikorkeakoulukentän läpi koulutusalojen. Koulutuksen laatu, opetuksen kehittäminen ja opettajien työssäjaksaminen ovat tärkeitä asiakokonaisuuksia Ullalle.

Luottamusmiehenä Ulla on luotettava, oikeudenmukainen ja erinomainen neuvottelija. Toiminnallaan hän edistää solmittujen sopimusten noudattamista.  Ullalla on rohkeutta ottaa haasteelliset ja epämiellyttävätkin asiakokonaisuudet esille ja lisäksi hänellä on käsittämätön kyky nähdä asiakokonaisuudet nopeasti ja reagoida niihin.

Miksi haluan Ullan eduskuntaan?

Ulla tuntee opetus- ja ammattikorkeakoulukentän, hän on rohkea opettaja ja uskaltaa laittaa itsensä ”likoon” yhteisten tärkeiden asioiden puolesta ja ottaa kantaa kiperiin asioihin. Ihmisenä Ulla on reilu ja toiset huomioiva, hän perustelee kantansa huolella. Ullaa voi äänestää läpi puoluerajojen, sillä hän edustaa meitä kaikkia, niin opettajia, opiskelijoita kuin kuntalaisia. Tomera ja aikaansaapa nainen.

Hannele Moisander, sosiaali- ja terveysalan opettaja ja Ullan luottamusmieskollega

 

Olen seurannut Ullan työtä valtuustossa ja voin lämpimästi sanoa, että Ullasta tulisi erinomainen kansanedustaja. Ulla on määrätietoinen, hän perehtyy asioihin ja on taitava tekemään yhteistyötä sekä muiden puolueiden edustajien että virkamiesten kanssa. Ullalla on laajat verkostot sekä ammatillisesti että poliitikkona. Uskon vahvasti, että Ullalla on hyvät mahdollisuudet päästä läpi eduskuntavaaleissa.

Päivi Laakso, Vantaan kaupunginvaltuutettu

 

Olen oppinut tuntemaan Ullan asiantuntevana ja asioihin syvällisesti perehtyvänä ihmisenä. Ulla on aktiivinen kirjoittaja ja hän viestii ajan hermolla niin mielipidepalstoilla kuin sosiaalisessa mediassa. Ulla on sitoutunut koulutuksen ja sivistyksen edistämiseen ja ihailen hänen kunnianhimoaan puhua varsinkin 2. asteen opiskelijoiden oikeuksien puolesta. Ulla tekee luontevasti yhteistyötä yli puoluerajojen ja on parhaimmillaan kohdatessaan ihmisiä. Minulle on tärkeää myös se, että Ulla pitää luonnon ja ympäristön puolia sekä ajattelee myös nelijalkaisia ystäviämme. Ullasta tulee asiantunteva kansanedustaja!”

Tiina Vesa, lastentarhanopettaja