CV

Nykyiset merkittävät luottamustoimeni – Mina nuvarande förtroendeuppgifter:

 • Vantaan kaupunginvaltuutettu – fullmäktigeledamot i Vanda 2013 –
 • kaupunginhallituksen jäsen – medlem i stadsstyrelse 2018 –
 • kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen  – medlem i stadsstyrelses koncenssektion 2018 –
 • kaupunginhallituksen ratikan seurantaryhmän puheenjohtaja 2020 –
 • Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n valtuutettu – OAJ:s fullmäktigeledamot 2014 –

Aiemmat merkittävät luottamustoimeni – Tidigare förtroendeuppgifter

 • Uudenmaan maakuntavaltuutettu 2020 – 2021
 • yleiskaavatoimikunnan jäsen 2018 – 2021
 • kaupunginhallituksen edustaja rakennuslupajaostossa 2018 2021
 • opetuslautakunnan varapuheenjohtaja  – vice ordförande i utbildningsnämnden 2017 – 2018
 • sisäilma-asiainneuvottelukunnan varapuheenjohtaja 2017 – 2018
 • tarkastuslautakunnan jäsen – medlem i revisionsnämnden 2013 – 2018
 • teknisen lautakunnan jäsen – medlem i den tekniska nämnden 2013 – 2017
 • sos.dem. valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja – vice ordförande i den socialdemokratiska fullmäktigegruppen 2016 – 2018
 • Kiinteistö Oy Tiedepuiston hallituksen puheenjohtaja – styrelseordförande för Kiinteistö Oy Tiedepuisto 2017 – 2018
 • Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsen – styrelsemedlem vid yrkeshögskolan Laurea 2015 – 2017

Tietoa taustastani – Information om min bakgrund

Koulutus – Utbildning

 • filosofian maisteri Helsingin yliopistosta (tiedotusoppi, pohjoismaiset kielet, germaaninen filologia, opettajan pedagogiset opinnot) – filosofie magister från Helsingfors universitet
 • ekonomie kandidat Svenska Handelshögskolanista – ekonomie kandidat från Hanken (företagsledning och organisation, marknadsföring)

Tausta – Bakgrund:

 • syntynyt Ähtärissä Etelä-Pohjanmaalla – född i Etseri i södra Österbotten
 • töissä lehtorina ammattikorkeakoulussa liiketalouden alalla – jobbar som lektor vid yrkeshögskolan
 • kolmen nuoren äiti – mamma till tre barn
 • tieto- ja oppikirjailija – läroboksförfattare

Aiempi työkokemus – Arbetserfarenhet

 • sanomalehdenjakaja, talonmies
 • saunan lämmittäjä, siivooja
 • laitosapulainen ja kylvettäjä vanhainkodissa
 • puutarha-apulainen, turisti-infon hoitaja
 • grillimyyjä, kahvilamyyjä
 • servitör på Åland
 • Verkäuferin in Obersalzberg Deutschland
 • palkanlaskija, kassatililitysten laskija
 • kirjakerhon jäsenasioiden hoitaja
 • oppi- ja tietokirjailija (kirjoittanut 4 oppikirjaa)
 • abikurssien opettaja
 • opettajan sijainen (peruskoulu ja lukio – också på svenska)
 • teleprompteristi, toimittaja YLEn tv-uutisissa
 • lehtori (amk ja yliopisto)