Seksilakko

Suomeen on tulossa uusi päivystysasetus, joka vaikuttaa mm. siihen, missä synnytyksiä jatkossa hoidetaan. Tarkoituksena on, että synnytykset keskitettäisiin sairaaloihin, joissa on vähintään tuhat synnytystä vuodessa. Perusteluna käytetään potilasturvallisuutta: sairaaloiden on kyettävä hätäsektioihin. Pohjois-Suomessa asuvat ovat…

Lue lisää »

Opettaja-lehden jutussa yhdessä Mikko Siitosen kanssa

Haastateltavana Opettaja-lehden jutussa Valtuutettu puolustaa henkilöstöä (juttu avautuu, kun klikkaat alleviivattua kohtaa) Koulutuksesta leikkaaminen sattuu Vaikka en ole kuntatyöntekijä, olen perusopetuksen vahva puolustaja, Laurea-ammattikorkeakoulun lehtori Ulla Kaukola Vantaalta sanoo. – Kaikilla lapsilla on oltava tasa-arvoiset mahdollisuudet kouluttautumiseen….

Lue lisää »

Rakentamisen laadusta – lyhyesti Hesarissa

Helsingin Sanomat 1.8.2014 Korjaamalla ei saa uuden veroista Van­taal­la uu­deh­kon kou­lun lat­tia­pin­nat re­vi­tään au­ki, kos­ka lat­tia­pääl­lys­teet on asen­net­tu liian kos­tean be­to­nin pääl­le (HS 26. 7.). Vuo­si sit­ten Mänt­sä­läs­sä pet­ti­vät kak­si kuu­kaut­ta van­han kou­lun kuu­ma­ve­si­put­kien lii­tok­set. Jäl­ki­kä­teen…

Lue lisää »

Ei tutkintoja vaan osaamista

Helsingin Sanomat 12.1.2014 Kirsi-Mari Kallion väitöskirjan mukaan henkilöstö on pettynyt yliopistojen tulosmittareihin. Pahimmillaan mittarit ohjaavat tutkinto- ja julkisutehtailuun (HS 9.1.2014). Samanlainen ongelma on myös ammattikorkeakouluissa, joiden rahoituksesta suurin osa tulee suoritettujen tutkintojen ja vähintään 55…

Lue lisää »

Tasapuolisuus ja kohtuus

Pääkirjoitukseni Kiljusen Herrasväessä 2/2013: Pääsin olosuhteiden pakosta mukaan politiikkaan vasta keski-ikäisenä: liityin puolueeseen toukokuussa 2012, asetuin ensimmäistä kertaa ehdolle kunnallisvaaleissa ja tulin valituksi Vantaan kaupunginvaltuustoon. Ei aivan tyypillinen tarina, mutta naiselle joskus ainoa vaihtoehto. Nuoren…

Lue lisää »

Ruotsinopetuksesta

Länsi-Uudenmaan juttu skannattuna 22.8. Innostavaa ruotsin opetusta Toisen kotimaisen kielen pakollisuus herättää jälleen kerran tunteita. Kaksikielisillä alueilla on hyvät mahdollisuudet järjestää opetus mielenkiintoisesti. Laurea-ammattikorkeakoulun Lohjan toimipiste ja Yrkeshögskolan Novia Tammisaaresta kokeilivat muutama vuosi sitten kielimentorointia:…

Lue lisää »

Suomalainen asiakaspalvelu on kehnoa

Helsingin Sanomat 16.6.2013 Suo­ma­lai­set ei­vät pian enää osaa myy­dä ei­vät­kä kom­mu­ni­koi­da. Nuor­ten en­sim­mäi­set ke­sä­työt ovat yk­si­näi­siä: man­si­kan­poi­min­taa ja puis­to­töi­tä. Meil­lä ei ole nuo­ril­le riit­tä­väs­ti myyn­ti- ja asia­kas­pal­ve­lu­töi­tä, kos­ka kau­pois­sa, kah­vi­lois­sa ja ra­vin­to­lois­sa on it­se­pal­ve­lu. Meil­tä…

Lue lisää »